İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Eğitim Teknolojileri Bölümünde

Teknolojinin olumlu yönlerinin eğitim ve gelişim sürecine dâhil etmenin verimliliği arttırdığına inanılmakta ve teknolojiyi gerektiğinde ve yerinde kullanmaya dikkat edilmektedir.

Eğitimde teknoloji kullanımı için öğrenci ve öğretmen odaklı olmak üzere sürekli öğrenme-öğretme ortamları ve içerikleri geliştirilmektedir.

Öğrencilerimize 21. yüzyıla uygun beceriler kazandırarak yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, girişimcilik, üretkenlik ve bağımsızlığı teşvik ederek, onları güçlendirme hedeflenmektedir.

Eğitim teknolojileri alanında gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri, öğretmenlerimizin teknoloji kullanım becerilerini destekleyecek şekilde yapılandırılmaktadır. Öğretmenlerimizin, kurum içinde ve dışında aldıkları eğitimler ile öğrenim materyallerini, bilgi ve yeteneklerini aktif olarak paylaşmaları ve gelişimleri desteklenmektedir.

Öğretmen eğitimlerinin içeriği;  Eğitim Teknolojileri Temelleri ve Yaklaşımları (Kodlama, Arttırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik), Eğitimde Google Uygulamaları, iPad Kullanım Temel Eğitimi, Web 2.0 Araçları ve iPad Uygulamaları,  Öğrenme Yönetim Platformu Olarak Google Classroom, Sosyal Medya Kullanımı, Dijital Vatandaşlık başlıklarından oluşmaktadır.

iPad kullanımı, eğitim ve öğretim programlarımızı zenginleştirmek amacıyla ve öğrencilerimizin araştırma, sorgulama becerilerini geliştirerek hayat boyu öğrenmelerini destekleyecek şekilde eğitim teknolojileri uzmanı ve öğretmenlerimiz tarafından organize edilmektedir.

Elvan ÜNLÜ ERGİN

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Eğitim Teknolojileri Uzmanı

(0212) 367 13 00 / 5157